NorrNod
Aktuella händelser


Aktuella händelser på NorrNod

Klassning: DS - driftstörning, UH - Underhåll, NY - Ny tjänst, IN - Information

Klassning Datum Beskrivning
UH
14-01-14
Mellan kl 18 - 24 kommer vi att utföra servicearbete på UPS:en i vår datorhall. Under den tiden kan det uppstå driftstörningar
DS
13-11-20
Mellan kl 00 - 12 hade vi problem med strömförsörjningen till vår datorhall vilket medförde att alla tjänster låg nere
UH
13-10-04
Mellan kl 07-09 utfördes ett planerat driftstopp i vår nod på Umestan
UH
13-06-17
Mellan kl 00-03 kommer Telenor att utföra service i nätet vilket medför trafikstörningar för de kunder som köper internetkapacitet
UH
13-06-12
Mellan kl 22-01 kommer vi att byta internetleverantör till Telenor. Vi kommer även i samband med det att byta hårdvara och öka internetkapaciteten. All trafik påverkas
UH
12-04-16
Telia utför service i sitt nät mellan kl 00.00 till kl 06.00 vilket medför trafikstörningar för de kunder som köper internetkapacitet
DS
11-09-29
Mellan ca kl 08:00 till ca 11:30 hade vi problem med Telias internetförbindelse
DS
11-03-08
Mellan kl 08:00 till kl 12:56 utsattes vi för en DDOS attack vilket medförde att Internettrafiken via Telia gick trögt
DS
11-03-07
Kl 09:26, vi har haft problem med Internetförbindelsen via Telia, men det är nu löst
DS
10-03-18
Vi har haft fortsatta mjukvaruproblem under förmiddagen vilket medfört att trafiken gått trögt genom NorrNod, men från ca kl 11.00 var allt löst
DS
10-03-17
Mellan ca kl 21.33 och 22.30 hade vi mjukvaruproblem i en av routrarna på NorrNod. Alla tjänster påverkades inkl peeringen mellan operatörerna och internettrafiken
UH
09-12-19
Ny mjukvaruuppgradering mellan kl 07.00 och 07.20 av nätverksutrustningen pga av de problem som uppstod igår
UH
09-12-18
Uppgradering av mjukvara i nätverksutrustningen mellan kl 06.00 till 06.20. Pga av problem pågick arbetet fram till kl 06.45
IN
09-11-02

dns.norrnod.se (194.165.224.190) och dns.umea.se (194.165.224.165) svarar inte längre rekursivt för de som inte använder NorrNod som sin internetleverantör. Det innebär i praktiken att inga namnuppslag går att göra från en dator som inte sitter ansluten via NorrNods ip-nummer. Förändringen görs av säkerhetsskäl och är en naturlig del i dagens säkerhetsarbete

De nät som tillhör NorrNod (AS12501) och som har rättighet att göra namnuppslag är följande:

194.165.224.0/19
212.32.128.0/18
212.217.128.0/17
213.79.128.0/17

Alla andra ska använda de DNS:er som sin internetleverantör (ISP) anger

IN
09-04-01
Förändrad kapacitet till 100 Mb/s mot Telia
IN
08-11-01
Förändrad kapacitet till 200 Mb/s mot Telia
DS
08-07-02
Inatt mellan klockan 23.50 och 01.50 blev vi utsatta för en belastningsattack vilket ledde till problem för trafiken till/från NorrNod via Telia-förbindelsen
IN
08-07-01
Förändrad kapacitet till 300 Mb/s mot Telia
IN
08-02-29
Förändrad kapacitet till 400 Mb/s mot Telia
UH
08-02-18
Vi utför underhåll på vår trafikstatistik vilket medför att det för närvarande inte går att nå websidan
DS
07-12-16
Mellan kl 15.50 och kl 20.55 blev vi utsatta för en DDOS attack vilket innebar stora driftstörningar på Internettrafiken
DS
07-11-27
Kl 09.07 gick ett linjekort sönder i switchen som står i ITSs datorhall i MIT-huset. Det innebar att våra servrar som bla hanterar mail och DNS gick ner, men Internettrafiken påverkades inte. Ca kl 09.35 var allt uppe igen.
DS
07-09-06
Telias peeringpartners i USA har problem, det går inte att nå vissa web sidor i USA, bla microsoft
IN
07-07-05
Förändrad kapacitet till 300 Mb/s mot Telia
DS
07-07-02
Under dagen har vi haft ett antal kortare stopp (några minuter) pga av att Telia har felsökt i deras nät
IN
07-04-03
Bredbandsbolaget, numera Telenor, har valt att avsluta trafikutbytet (peeringen) med NorrNod
DS
07-01-31
Från ca kl 11.00 till ca kl 14.30 hade vi mjukvaruproblem på dns.norrnod.se och dns.umea.se. Vissa webb-sidor gick inte att slå upp
DS
06-06-05
Från ca kl 12.30 hade vi driftstörningar på våra mail- och webtjänster. Det var åtgärdat ca 07.00, 2006-06-06
UH
06-05-24
Planerat driftstopp mellan kl 06.00 och kl 06.30 pga mjukvaruuppgradering
DS
06-04-26

Fibern mellan NorrNod och SUNET är nu reparerad och trafiken kom igång kl 12.45. Den hade skadats i samband med att ett hus revs

DS
06-04-21
Ca kl 13.30 fick vi problem med fiberförbindelsen mot SUNET. Förmodligen har något hänt med själva fibern och det är felanmält till Telia. Vi vet inte hur länge det kommer att ta innan felet är åtgärdat. All peering med SUNET via NorrNod ligger allstå nere
DS
06-03-28
Vid uppföljningen av dagens strömavbrott noterades att ett fel uppstått på Telias utrustning för NorrNods Internetkoppling. I samband med felsökningen av Telias redundanta länkutrustning påverkades tyvärr även den primära förbindelsen. Det innebar att mellan ca kl 16:30 och kl 16:45 hade vi störningar på Internettrafiken
DS
06-03-28
Kl 09.55 försvann strömmen på stora delar av universitetsområdet. Normalt ska våran UPS (diesel) ta över vid strömavbrott men just denna förmiddag pågick en planerad service på våran UPS vilket sker en gång per år. Avbrottet kom i samma ögonblick som en servicetekniker slog om en strömbrytare vilket medförde att det tog 12 sekunder innan dieseln tog över. Hela NorrNod gick därmed ner. Efter ca 10 minuter var NorrNod uppe igen förutom Internetförbindelsen som vi fick upp kl 10.30 efter att ett antal följdfel åtgärdats
IN
06-03-15
Förändrad kapacitet till 200 Mb/s mot Telia
DS
05-11-14
Driftstörningar mellan ca kl 08.30 till ca kl 09.10 på Umestan pga av mjukvaruproblem i switchen
UH
05-11-04
Planerat driftstopp på NorrNod pga av en akut mjukvaruuppgradering mellan kl 07.00 och kl 07.15
UH
05-10-23
Planerat driftstopp på Umestan mellan kl 07.00 och kl 07.30 pga en akut mjukvaruuppgradering. Vid stoppet utfördes även en höjning av redundansnivån på switchen
UH
05-07-06
Planerat driftstopp mellan kl 05.00 och kl 07.00 pga byte av mjukvara i routrarna samt byte av switch på Umestan
IN
05-04-20
Förändrad kapacitet till 150 Mb/s mot Telia
DS
05-02-18
Vi blev utsatta för en stor DDOS attack med start kl 09.38 som medförde att belastningen på en av våra routrar var väldigt hög. Vid ca kl 12.00 började attacken avta. Alla kunder/operatörer drabbades mer eller mindre
DS
05-02-10
Två större och en mindre DDOS attack mot en av våra kunder. De inträffade kl 00:20, kl 05:20 samt kl 17:20 och de varade i c:a 30 min vardera. Även om belastningen på vår utrustning var hög verkar vi ha klarat våra övriga kunder utan större problem
UH
05-02-05
Planerat driftstopp mellan kl 05.00 och kl 07.00 pga byte av mjukvara samt byte av switch på Umestan
IN
04-12-03
Bredbandsbolaget utbyter trafik med NorrNod igen
DS
04-11-22
En DDos attack mot en kund på NorrNod pågick mellan ca kl 16.40 till ca kl 18.00 vilket ledde till störningar på Internettrafiken. Med hjälp av Telia fick vi stopp på attacken
DS
04-09-09
Telia genomförde service på Internetförbindelsen mellan kl 02.00 till kl 04.30 vilket medförde trafikstörningar under den tiden
DS
04-09-05
Pga av en en mjukvarubugg uppgraderades våran kundrouter kl 07.00. Stoppet varade i ca 5 minuter och berörde all trafik
DS
04-09-02
Internettrafiken låg nere mellan kl 00.08 till 00.15 pga en DOS-atack
DS
04-05-01
Våran kundrouter låg nere mellan ca kl 17.00 till 17.10, och mellan ca kl 19.00 till 19.40
IN
04-05-01
Förändrad kapacitet till 160 Mb/s mot Telia
DS
04-04-23
Ett kort stopp kl 07.00, under 1 minut, på all intrernettrafik. Införde kryptering på BGP-sessionerna mot Telia
DS
04-04-18
Våran kundrouter startade om vid ca kl 08.10 och orsakade ett stopp på ca 10 min
UH
04-03-13
Planerat driftstopp mellan kl 04.00 och kl 08.00. Byte till ny L3-switch för kunder/operatörer
IN
04-03-01
Förändrad kapacitet till 180 Mb/s mot Telia
IN
03-11-17
Förändrad kapacitet till 200 Mb/s mot Telia
IN
03-10-02
Omläggning av förbindelsen till SUNET vilket innebär att vi nu följer deras routingpolicy fullt ut
IN
03-09-19

Förändrad kapacitet till 190 Mb/s mot Telia

DS
03-09-18
Pga ett strömavbrott i ITSs datorhall stod samtliga tjänster rörande NorrNod stilla mellan ca kl 10.00 och kl 11.00
DS
03-09-10
Vid omstart av dmz-gw uppstod ett hårdvarufel i L3-modulen. Stoppet varade mellan ca kl 15.00 och kl 17.00
IN
03-08-10
Förändrad kapacitet till 170 Mb/s mot Telia
DS
03-06-21
Stopp på Telia-förbindelsen mellan ca kl 11.15 och kl 14.00. Problem med Telias backbonenät
IN
03-06-16
Bredbandsbolaget upphör på obestämd tid med det lokala trafikutbytet med NorrNod
IN
03-05-14
Förändrad kapacitet till 150 Mb/s mot Telia
DS
03-04-11
Ombyggnad av förb. mot Telia, kl 01.00 - 06.00, pga routingproblem varade stoppet till ca kl 09.00
DS
03-04-09
SQL-mask orsakade hög belastning på NorrNod
DS
03-04-04
Reducerad kap. på Telia förb. pga DOS-attack
DS
03-02-25
Telia uppgraderar till Gbit, kl 01.00 - 06.00
DS
03-01-25
SQL-mask orsakade hög belastning på NorrNod
DS
03-01-07
Reducerad kap. på Telia förb. pga DOS-attack
IN
02-12-16
Bredbandsbolagets peering är uppe igen
IN
02-12-12
Förändrad kapacitet till 140 Mb/s mot Telia
 
 

 

NorrNod

 
    Aktuellt
 

NorrNod - http://  
Informationen kontrollerades senast /hakan
Ansvarig för sidan: info@norrnod.se