NorrNod
Nyttjandepolicy


Policy för NorrNods Internettjänst

ITS mäter hur mycket kapacitet en brukare använder i medelvärde per dygn.

Fördelen med denna mätmetod är möjligheten till att nyttja ledig Internetkapacitet och därmed få en betydligt högre överföringshastighet än den avtalade.

Sammanfattningsvis innebär detta att en brukare kan skicka och ta emot data under vissa perioder under dygnet med högre hastighet än den avtalade.

 

 

 

 

 

linje linje linje
NorrNod
 
  Nyttjande policy
 

NorrNod - http://  
Informationen kontrollerades senast /hakan
Ansvarig för sidan: info@norrnod.se