NorrNod
NorrNods Internetknutpunkt

 


INLEDNING

1.1 ITS tillhandahåller en Internetknutpunkt där nationella och regionala operatörer med egna AS-nummer kan ansluta sig och utbyta trafik med varandra. Internetknutpunkten, nedan kallad NorrNod, är placerad i ITSs datorhall i MIT-huset vid Umeå universitet, samt vid Umestans Företagspark. NorrNod är uppbyggd på ethernetteknologi och erbjuder en L2-service.

1.2 Samtliga kostnader för Operatörens anslutning, inkl fiberanslutning, router, fiberpatch, fiberadapter eller Gbic/SFP, till NorrNod bekostas av Operatören.

Tekniska principer och villkor för anslutning till NorrNod

Anslutning sker genom att Operatören tillhandahåller en punkt - till - punkt ethernetförbindelse till någon av NorrNods två anslutningspunkter. Operatörens gränssnitt mot NorrNod skall bestå av en routerport som ägs av Operatören. Avlämning till NorrNod sker i form av en RJ45 kontakt eller fiber med 10/100 Mb/s eller 1 Gbit/s. Operatören ansvarar själv för utrustning (router, fiberpatch, fiberadapter, Gbic/SFP etc) som Operatören ansluter till NorrNod.

2.1 Gällande routingprotokoll är BGP4. Det är ej tillåtet att använda routingprotokoll som använder broadcast eller multicast.

2.2 Följande protokoll måste vara avstängda på interfacet mot NorrNod: Proxy ARP, ICMP redirects, Directed broadcast, IEEE 802 Spanning tree.

2.3 ITS tillhandahåller ingen L2-redundans via knutpunkten.

2.4 ITS tillhandahåller ett vlan som stödjer en MTU storlek på 1500 bytes.

2.5 ITS stöder IP för närvarande IPv4. IPv6 kommer på sikt att stödjas.

2.6 En (1) anslutning ingår i standardavtalet. Ytterligare anslutningar kan fås mot en extra avgift.

2.7 Operatören måste vara organiserat i ett eget AS och kan bara ansluta med ett AS-nummer per avtal. Privata AS-nummer är ej tillåtna.

2.8 Operatören måste publicera sin routingpolicy via Ripe.

2.9 Operatören är skyldig att uppge sin hårdvaru- och mjukvarukonfiguration vid behov.

2.10 En (1) MAC-adress per anslutning är tillåten.

2.11 ITS tillhandahåller ip-nummer för ansluten utrustning.

2.12 ITS förbehåller sig rätten att i samband med felsökning eller krav från rättsvårdande myndighet analysera trafik som passerar genom NorrNod.

2.13 Operatören skall förse ITS med uppgifter om Operatörens kontaktpersoner gällande teknik, abuse, inklusive beredskap under icke kontorstid (namn, telefonnummer, faxnummer och e-post­adresser). Operatören ansvarar för att hålla kontaktinfor­mationen aktuell.

Ansvar

3.1 ITS ansvarar för tillgänglighet och funktion i utrustning tillhörande NorrNod.

3.2 ITS är inte ansvarig för tillgänglighet och funktion hos Operatörens förbindelse till anslutningspunkten eller Operatörens anslutningsutrustning.

3.3 ITS är i intet fall under detta avtal ansvarig för in­direkta skador eller följdskador.

3.4 ITS utövar ingen kontroll över den information som passerar genom knutpunkten och skall inte hållas ansvarig eller ska­deståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av för­dröjningar, avbrott, uteblivna leveranser av data, felaktiga leveranser av data eller liknande. Operatören skyddar själv sina datorresurser mot obehörig åtkomst.

3.5 ITS ansvarar inte för den information som förmedlas via NorrNod.

Avstängning av Operatör

ITS kan under vissa omständigheter stänga av anslutningen mellan NorrNod och Operatören. Omständigheter som kan leda till avstängning är:

4.1 att användningen förorsakar orimlig belastning på NorrNods utrustning eller på annat sätt äventyrar NorrNods funktion och användbarhet.

4.2 att Operatören bryter mot avtalet.

Kontakt skall tas med kontaktperson för Operatörens nät innan avstängning sker. Om fortsatt nyttjande av nätet äventyrar NorrNods funktion och användbarhet kan dock avstängning ske omedelbart.

Drift och underhåll

5.1 Planerade arbeten skall meddelas av ITS minst 7 dagar i förväg. Dock kan ITS utan förvarning vid allvarliga problem omkonfigurera eller starta om utrustning tillhörande NorrNod.

5.2 Felanmälan kan endast göras av Operatören specificerade kontaktpersoner. Vid driftavbrott under normal kontorstid påbörjar ITS felsökning och vidtar åtgärder omgående efter felanmälan från Operatören. Utanför kontorstid på­börjar ITS felsökning och vidtar åtgärder senast inom två (2) timmar efter felanmälan från Operatören. Felan­mälan utanför kontorstid sker via ITSs beredskaps­nummer, se NorrNods hemsida, www.norrnod.se.

5.3 Om fel föreligger i Operatörens förbindelse till anslut­ningspunkten på NorrNod ansvarar Operatören själv för felavhjälpning. ITS kan i mån av resurser medverka i felisolering i rimlig omfattning.

 


.

 

 

 

 

 

 

     
NorrNod
 
  Regler och anvisningar
 

NorrNod - http://  
Informationen kontrollerades senast /hakan
Ansvarig för sidan: info@norrnod.se