NorrNod
NorrNods Internetknutpunkt


INLEDNING

1.1 ITS tillhandahåller en Internetknutpunkt där nationella och regionala operatörer med egna AS-nummer kan ansluta sig och utbyta trafik med varandra. Internetknutpunkten, nedan kallad NorrNod, är placerad i ITSs datorhall i MIT-huset vid Umeå universitet, samt vid Umestans Företagspark.

1.2 Samtliga kostnader för Operatörens anslutning till NorrNod bekostas av Operatören.

Tekniska principer och villkor för anslutning till NorrNod

Anslutning sker genom att Operatören tillhandahåller en punkt - till - punkt ethernetförbindelse till någon av NorrNods två anslutningspunkter. Operatörens gränssnitt mot NorrNod skall bestå av en switchportport som ägs av Operatören. Avlämning till NorrNod sker med 1 Gbit/s eller 10 Gbit/s.

2.1 Gällande routingprotokoll är BGP4.

2.2 Följande protokoll måste vara avstängda på interfacet mot NorrNod: Proxy ARP, ICMP redirects, Directed broadcast, IEEE 802 Spanning tree.

2.3 ITS tillhandahåller ingen L2-redundans via knutpunkten.

2.4 ITS tillhandahåller ett vlan som stödjer en MTU storlek på 1500 bytes.

2.5 ITS stöder IPv4.

2.6 Operatören måste vara organiserat i ett eget AS och kan bara ansluta med ett AS-nummer per avtal. Privata AS-nummer är ej tillåtna.

2.7 Operatören måste publicera sin routingpolicy via Ripe.

2.8 En (1) MAC-adress per anslutning är tillåten.

2.9 ITS tillhandahåller ip-nummer för ansluten utrustning.

2.10 ITS förbehåller sig rätten att i samband med felsökning eller krav från rättsvårdande myndighet analysera trafik som passerar genom NorrNod.

.

NorrNod
Regler och anvisningar

NorrNod - http://www.norrnod.se
Informationen kontrollerades senast 220413
Ansvarig för sidan: info@norrnod.se