NorrNod
Om NorrNod


NorrNod skapades under våren 1996 som en länk mellan Umeå universitet och resten av Umeå. Detta var grunden till kärnan i det stadsnät som nu finns i Umeå, där NorrNod utgör en mittpunkt.

NorrNod har två kopplingspunkter i Umeå, en i MIT-huset på universitetsområdet och en på Umestans Företagspark. NorrNod drivs av ITS.

NorrNod har två funktioner. Dels erbjuder
NorrNod nationella och regionala operatörer med egna AS-nummer trafikutbyte via en Internetknutpunkt.

Det finns också möjlighet till Internetkapacitet för verksamheter med koppling till universitetet. Dessa får sedan tillgång till trafikutbyte via Internetknutpunkten med de operatörer som NorrNod utbyter trafik med.


.


 

 

 

 

     
NorrNod
 
  Om NorrNod
 

NorrNod - http://  
Informationen kontrollerades senast /hakan
Ansvarig för sidan: info@norrnod.se