NorrNod
DNS - Tjänster

NorrNods DNS tjänst

DNS står för Domain Name System och är en service som översätter datorers namn, t.ex. www.norrnod.se till IP-nummer, eller som i det omvända fallet t.ex. 194.165.224.187 till ett namn. Varje domännamn har minst en dator som fungerar som DNS-server till domänen. DNS-servern kallas även för namnserver (nameserver).

En liten ordlista:

  • A-record - är en DNS-pekare som visar vilket IP-nummer en dator har.
  • MX-record - är en DNS-pekare som visar vart (till vilken mail-server) e-post till en viss domän ska ta vägen.
  • Primär namnserver (primary nameserver) - är den namnserver som är primärt ansvarig för information om en viss domän.
  • Sekundär namnserver (secondary nameserver) fungerar som "back-up" till den primära namnservern. Den hämtar med jämna mellanrum information om aktuell domän från den primära namnservern och är på så sätt en kopia av denna.

 

 

 

 

 

     
NorrNod
 
  Tjänster - DNS
 

NorrNod - http://
Informationen kontrollerades senast /hakan
Ansvarig för sidan: webmaster@norrnod.se